Het belang van routinematige chlamydiatests voor seksueel actieve personen

Seksueel overdraagbare aandoeningen zijn een belangrijk probleem voor de volksgezondheid, zowel in een omgeving met veel middelen als in een omgeving met weinig middelen. Soa’s blijven vaak onopgemerkt en kunnen leiden tot een aantal problemen. Screening op soa’s heeft twee dringende doelen: het opsporen en behandelen van geïnfecteerde mensen voordat zij problemen krijgen en het opsporen, testen en behandelen van hun sekspartners om overdracht en herinfecties te stoppen.

Op basis van ziekte- of symptoomspecifieke syndromen, zoals vaginale afscheiding, urethrale afscheiding, zwerende genitale ziekte, geen zwerende genitale ziekte en bekkenongemakken, worden soa’s gediagnosticeerd en behandeld. Het feit dat zoveel patiënten de asymptomatische ziekte hebben, verhoogt echter het gevaar van complicaties en langdurige overdracht in de buurt. Daarom is screening een cruciale strategie voor het opsporen en behandelen van geïnfecteerde mensen die anders onopgemerkt zouden blijven. Want gerichte screening van asymptomatische personen in bepaalde risicocategorieën is praktischer dan routinematige screening op alle waarschijnlijke soa’s bij alle patiënten.

Het belangrijkste voordeel van een SOA zelftest kopen voor het screenen en testen van vrouwen is dat het hun individuele kans op voortplantingsbijwerkingen verlaagt. De primaire rechtvaardiging voor screening en behandeling bij mannen, die een kleiner risico op langetermijngevolgen hebben of vaker symptomatische ziekte vertonen, zou zijn dat de kans kleiner wordt dat de sekspartners opnieuw besmet raken en dat de totale overdracht van deze ziekten wordt verminderd. De screening op soa’s is gericht op mensen die het meeste risico lopen.  Mensen die aan chlamydia hebben geleden, moeten opnieuw op de infectie worden getest omdat het percentage herinfecties hoog is.

De meeste chlamydia-infecties bij vrouwen zijn asymptomatisch of nauwelijks symptomatisch, en als ze niet worden behandeld, kunnen ze leiden tot grote problemen zoals bekkenontsteking, onvruchtbaarheid, zwangerschapsproblemen en aanhoudend bekkenongemak.

Het belangrijkste doel van een chlamydiatest kopen is het terugdringen van ziekten tussen partners onderling en van besmetting of herinfectie. Daarom is screening belangrijker bij mannen die seks hebben met mannen, die een hogere prevalentie van soa’s hebben en die minder kans lopen om te worden getroffen door screeningsinitiatieven bij vrouwen.

Slotopmerkingen 

Routinetests op chlamydia bij seksueel actieve personen zijn van cruciaal belang om de verspreiding van de infectie te voorkomen en de complicaties op lange termijn te beperken. Het wordt aanbevolen dat seksueel actieve personen zich jaarlijks laten testen, of vaker als zij meerdere seksuele partners hebben. Het is belangrijk dat zorgverleners voorlichting geven over veilig vrijen.