Opgericht op 28 februari 1995


Het huidige bestuur van de vereniging is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Jeroen Stam
Secretaris: Lowie van Herpen
Penningmeester: Peter Janssen.

In de statuten is ondermeer opgenomen:

"De vereniging heeft ten doel het verbreiden van de (folk)muziek in het algemeen en van de Ierse folkmuziek in het bijzonder."

"De vereniging tracht dit doel te verwezenlijken door het verzorgen van muziekuitvoeringen door de folkgroep Bangers & Mash op eigen initiatief dan wel op uitnodiging door derden, alsmede door middel van het vastleggen van muziek op geluidsdragers in welke vorm dan ook, alsmede door het zelf componeren van muziek."

"De geldmiddelen der vereniging bestaan uit verkregen vergoedingen voor het verzorgen van muziekuitvoeringen in de ruimste zin door folkgroep Bangers & Mash."

In het huishoudelijk reglement is ondermeer opgenomen:

"De opbrengsten van de activiteiten van de folkgroep Bangers & Mash vervallen overeenkomstig artikel 8 van de statuten van de vereniging aan de vereniging."

"De leden van de folkgroep hebben geen recht op salaris. De vereniging zal de leden van de folkgroep de door hen gemaakte onkosten vergoeden."


Door de bovenstaande bepalingen is het mogelijk, de kosten van een optreden van de folkgroep tot een minimum te beperken. Wij maken muziek voor ons en natuurlijk uw plezier, geld verdienen is hierbij niet aan de orde.

U doet, ingeval van het boeken van de band, zaken met de Vereniging Bangers & Mash. Van haar krijgt u contract, dat tevens dienst doet als factuur. U bent geen omzetbelasting, loonheffing of premies sociale verzekeringen verschuldigd.

De Vereniging Bangers & Mash is als vereniging met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34165837.