Privacybeleid

Bangers & Mash hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, en u daarnaast keuzes te bieden over hoe de gegevens worden gebruikt. Wij raden u dus aan om dit Privacybeleid zorgvuldig door te lezen.

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Bangers & Mash.
Bangers & Mash respecteert de privacy van haar bezoekers van haar website en diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan Bangers & Mash wordt verstrekt, wordt beschermd en vertrouwelijk wordt behandeld.

In deze privacyverklaring leggen wij u uit hoe wij de persoonsgegevens die wij verkrijgen, verwerken, verzamelen, gebruiken en met welk doel. Deze privacyverklaring is geplaatst op 19 mei 2018.

Verzamelen en gebruik van persoonsgegevens
Bangers & Mash neemt uw persoonsgegevens op in een elektronisch bestand. Bij alleen het gebruik van onze website worden geen persoonsgegevens verzameld. Bangers & Mash is op dat moment op geen enkele wijze in staat om uw identiteit vast te stellen als u slechts onze website bezoekt.

In de volgende situaties registreren wij uw persoonsgegevens:
• Bij het aanvragen van een optreden van Bangers & Mash
• Bij het doen van een boeking van Bangers & Mash
• Bij het verzenden van e-mail aan Bangers & Mash

Daarbij kunnen wij u onder meer de volgende informatie vragen:
• NAW gegevens, e-mailadres en telefoonnummer van de optreedlocatie en de contactpersoon

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:
• Het uitvoeren van een opdracht en u te informeren over de status van de opdracht;
- Het versturen van een factuur

Cookies

Onze website maakt geen gebruik van cookies

Verstrekking van gegevens aan derden
Bangers & Mash levert geen gegevens aan derden tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Websites van derden

Bangers & Mash is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het privacy- en cookiebeleid van websites die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij adviseren u sterk het privacy- en cookiebeleid van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Opslag en beveiliging van gegevens

Bangers & Mash slaat uw persoonlijke gegevens en gegevensbestanden op de pc van Bangers & Mash op. Bangers & Mash beveiligt deze gegevens op zowel administratief als technisch niveau.

Inzage, wijziging en verwijdering van gegevens

U heeft het recht op inzage in uw gegevens en correctie of verwijdering hiervan. Voor vragen hierover kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina. Om misbruik te voorkomen dient u dit verzoek in te dienen door middel van uw e-mailadres dat bij ons bekend is. Op dergelijke verzoeken ontvangt u binnen vier weken een schriftelijk antwoord van Bangers & Mash.

Wijzigingen op de privacyverklaring

Bangers & Mash behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren dan ook deze verklaring regelmatig te raadplegen. Bangers & Mash draagt er zorg voor dat de meest actuele versie van de Privacyverklaring steeds op deze website te vinden is.

Vragen

Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring of ons privacy beleid, kunt u contact opnemen via de contactpagina.