Concert                                                 Algemene              Vereniging
     Home                         Contact                    Nieuws                       agenda                   Boekingsinfo           voorwaarden           Bangers&Mash          Links
 
 


PRIVACYVERKLARING

Wij hechten groot belang aan de privacy van onze opdrachtgevers en klanten. Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging wijzigingen aan te brengen. Wij adviseren u dan ook om regelmatig deze pagina te bezoeken en kennis te nemen van de inhoud van de privacyverklaring.

GEBRUIK

De content van deze website mag vrij worden gebruikt en toegepast mits met bronvermelding. Bangers & Mash aanvaardt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van de gevolgen, van welke aard ook, van het gebruik of toepassen van de content van deze website in enige vorm.              Disclaimer