Concert                                                 Algemene              Vereniging
     Home                         Contact                    Nieuws                       agenda                   Boekingsinfo           voorwaarden           Bangers&Mash          Links
 
 


DISCLAIMER

De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de “Disclaimer”), zoals hiernaast vermeld, zijn van toepassing op deze internetsite http://home.planet.nl/~bangers.mash van de Vereniging Bangers & Mash, gevestigd te Uitgeest en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 34165837.

U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.